STM-ENVI

 

2006

Obchodní centrum NOVOPLAZA

- nastěhování klimatizačních jednotek do strojoven na střeše O C
- připojení jednotlivých klima jednotek potrubím fe DN 32,40,50,65,108,133,159
- provedení tlakových zkoušek

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


ÚV Mostiště

- úprava flotační jednotky (navýšení přelivové hrany,montáž ochraných plechů)
- drobné bourací a stavební práce
- montáž potrubí vzduchotechniky

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


ÚV Hradiště - Montáž technologie v těžkopřístupných prostorách, potrubí DN 600

- provedení prací v potrubí DN600 a šachtách o průřezu 600*800mm
- vrtání železobetonu v těžko přístupných prostorách, speciální jádrovou vrtačkou (individuální řešení problému)

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI  STM-ENVI


 ČOV Březnice (PB) - stavba lešení přes potok

- montáž a demontáž lešení pod mostem přes potok
- demontáž a montáž technologického tunelu pod mostem

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 Likvidace povodňových škod, jaro 2006 (TA)

- odčerpání a následné vyčištění zaplavených prostor (použití motorového kalového čerpadla)
- následné odstranění poškozených částí staveb, převážně vnitřních omítek a obkladů
- vysoušení a sanace
- zhotovení nových omítek a obkladů

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


ČOV Dolní Břežany (PZ)

- vystrojení dosazovacích nádrží
- montáž obslužných lávek
- propojovací potrubí provedené v nerez oceli, pp plastu a PVC

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


ČOV Humpolec (PE)

- demontážní a následně montážní práce na ocelovém potrubí DN100, 150, 200.
- výměna stávajících konzolí pod odtokovým žlabem v dosazovací nádrži za nové nerezové
- úprava kanalizačních šachet a montáž zavíracích armatur (nožové šoupě DN600 a 500)

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 Rekonstrukce střešní krytiny,Ř.D.Praha 5 (Praha)

- demontáž staré krytiny, přesun do kontejneru
- vyrovnání krovu
- oprava komínu
- zakrytí difuzní folií,
- laťování
- pokládka nové betonové krytiny BRAMAC Moravská Plus
- pokládka speciální krytiny na malé sklony VEDASPRINT
- klempířské práce v materiálu CU

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 ÚV Plzeň (PM)

- rekonstrukce pískového filtru (PM)
- náhrada pískového filtru s mezidnem za filtr s technologií leopold
- s tím spojené nové přívody pracího vzduchu v nerezovém potrubí DN150

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 Likvidace polomové kalamity (TA)

- odstranění polomových škod po větrné vichřici


Rekonstrukce a úprava krovu, pokládka nové asfaltové krytiny IKO, (TA)

- odstranění a likvidace staré eternitové krytiny
- oprava a úprava krovu (dodatečné vytvoření přesahů střechy)
- pobití krovu záklopem
- montáž střešního asfaltového šindele
- nové řešení verandového přístřešku
- klempířské prvky Lindab

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI  STM-ENVI  STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 ÚV Bystré (FM)

- montáž technologie Leopold
- výroba a montáž vzduchového potrubí
- úprava hlavního nátoku surové vody v usazovací nádrži

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 Přečerpávací jímka ČOV Hoštka (ME)

- odvrtání technologických prostupů v železobetonové jímce
- instalace čerpadla
- montáž propojovacího potrubí

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


ÚV Mariánské lázně

- zaměření stávajícího mezidna pro projekt náhrady mezidna technologií leopold (světlá výška mezidna 550mm)

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


 ČOV Mníšek pod Brdy (PZ)

- utěsňování technologických prostupů speciální hmotou SIKA
- použitelné na všechny druhy materiálů (nerez, plast, fe, beton, ale i elektro prostupů), lze použít v různých polohách a variacích

 

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI