STM-ENVI

 

2008

ÚV Mariánské Lázně ( KV ) I.etapa

Náhrada stávajícího mezidna filtrační technologii LEOPOLD

Objem prací cca 150 000 Kč

-          zaměření  filtrů

-          přesun materiálu na filtraci

-          suchá montáž systému Leopold

-          uložení do speciální směsi

-          montáž vzduchového rozvaděče + rozvodných hadic

-          uvedení do provozu                                                          


Rekonstrukce chalupy Drhovice ( TA )

Rekonstrukce obytného domu z 19.století

    -         odstranění podlah a omítek                             


Dokončení PČOV Choustník ( TA ) čerpací stanice

Objem prací cca 200 000 Kč

Dokončení stavebních prací- změny vzniklé ze zkušebního provozu

-          zřízení předělovací stěny v dmychárně a strojovně

    -         montáž odvodňovacího kanálku                  

Výstavba čerpací stanice

-          zemní práce

-          usazení prefabrikované nádrže ČS

-          vrtání a utěsnění prostupů

-          terénní úpravy

-          zrušení staré čerpací jímky a vybetonování zpevněné plochy          

 


Dokončení ČOV Tagrea Tábor ( TA )

Dokončení přestavby septikového hospodářství na automatický provoz čov a čs

Objem prací 500 000 Kč

-          oprava vodovodu

-          zpevněné plochy – betony, asfalty. terénní úpravy apod.

-           uvedení do provozu                           

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Stavební veletrh Brno

Aktivní účast na stavebním veletrhu v Brně

 

STM-ENVI STM-ENVI STM-ENVI


Distribuční sklad Triga Color Jirny ( PH )

Výstavba distribučního skladu – administrativní budova

Objem prací cca 3 000 000 Kč

-          založení stavby

-          zdění obvodových stěn z YTONGu a betonových tvárnic opláštěných PUR  panely

-          zdění vnitřních příček

-          železobetonové prefabrikované stropy SPIROL

-          lité ANHYDRITOVÉ podlahy

-          vnitřní omítky lepidlo YTONG, PERLINKA, ŠTUK


ÚV Mariánské Lázně ( KV ) III.etapa

Náhrada stávajícího mezidna filtrační technologií LEOPOLD

Objem prací cca 330 000 Kč

1)                  Montáž technologie LEOPOLD

-          zaměření filtru

-          přesun technologie a materiálu na filtraci

-          suchá montáž systému LEOPOLD, kompletace, montáž ochranné lepenky, apod.

-          uložení do speciální betonové směsi

-        montáž vzduchového rozvaděče + rozvodných hadic

    -          dokončovací práce                  

2)                  Montáž přívodního nerezového potrubí

-          svařování potrubních redukcí DN 200 – 150, 150 – 100 a  přírub

-          montáž elektroventilů

-          montáž a svařování nerez potrubí DN 63

-         kompletace potrubí                                

3)                  Výměna rozvaděče DN 150 za DN 100

-          odstranění filtrační náplně Antracitu a filtračního písku

-          zajištění zbytku náplně proti sesuvu

-          demontáž rozvaděče DN 150

-          úprava přívodních trubiček technologie

-          montáž rozvaděče DN 100

-           vrácení filtrační náplně písku a Antracitu                            

4)                  Oprava vzduchového rozvaděče

-          zjištění závady

-          odstranění filtrační náplně

-          odstranění závady ( svařování metodou TIG v ochranné atmosféře Argonu )

-           vrácení filtrační náplně             

 


DČOV Čtyřkoly ( BN )


Reokonstrukce vodního díla Kamýk nad Vltavou ( PB )


ČOV Mníšek pod Brdy - lisovna kalu ( PZ )


Protipovodnová opatření Zbraslav HK 05 ( PZ )

Výstavba hradidlové komory HK 05

Objem prací cca 1000 000 Kč

-          založení stavby ve stavební jámě zajištěné ocelovými štětovnicemi ( Larsen )

-          pro nedostatek místa bylo ze dvou stran zvoleno ztracené bednění

-          základová deska 500 mm, armováno KY 81, beton CX 35/37

-          montáž systémového bednění DOKA

-          armatura KY 81 + ohýbaná betonářská ocel 

-          vylévání obvodových stěn

-          obednění přívodního a technologického potrubí

-          bednění stropu stojky a nosníky DOKA

-          betonáž stropu, , beton CX 35/37

-          Obednění vlezů a revizních otvorů

-          Osazení prefabrikátovými panely, včetně jejich ukotvení Jordal@Pfeifer


ČOV Senožaty ( PE ) - montáž technologie

Montáž technologie čov BC 400

Objem prací cca 250 000 Kč

-          montáž plastovo-nerezových norných stěn

-          svařování nerezového potrubí

-          vystrojení dosazovací nádrže


 

Zabezpečení skladu České Velenice ( CB )

Zabezpečení nádražního skladu ocelovými sítěmi

Objem prací cca 200 000 Kč

-          návrh řešení zabezpečení skladu ocelovými sítěmi 8 mm, pevné zajištění oken a některých dveří, posuvné mříže před vraty na rampách

-          realizace návrhu běžné zámečnické práce

-          práce probíhali za použití elektrocentrály  GESAN 7000 H