STM-ENVI

 

2009

2009


 

ÚČOV Trója ( Praha )

 

Úprava česlovny pro nakládku shrabků do kontejnerů

 

Finanční objem prací cca 2 800 000 kč

 

V objektu česlovny byl nevyhovující stav pro zpracování, dopravu a nakládku shrabků do kontejnerů a následný odvoz nákladními auty, kdy byly kontejnery přenášeny na místo nakládky portálovým jeřábem a nebyla zajištěna nakládka po dobu výměny kontejneru.

                Projekt řeší stav nosnými ocelovými sloupy, na kterých je nová železobetonová deska

 

-          demontážní práce zámečnických konstrukcí

-          bourací práce na stávajících železobetonových konstrukcích

-          montáž nosných ocelových sloupů pro budoucí strop

-          bednění železobetonových stropů

-          osazení rámů pro mostové váhy

-          vázání armatur

-          betonování stropů

-          výroba a montáž ocelových pozinkovaných konstrukcí

-          výroba a montáž nerezových konstrukcí

-          vybourání a začištění průmyslových vrat

-          opravy a výstavba zpevněných ploch

 

 

 


Základová deska pod bazén ( Přehořov )

 

            Základ pro osazení bazénu Mountfield

 

Založení plotové podezdívky a montáž plotu ( Tábor )

 

            Vybudování betonové podezdívky a montáž PVC plotu

 

ČOV Mníšek pod Brdy ( PZ )

 

            Dostavba lisovny kalu, zprovoznění kalového hospodářství

 

ČOV Želénky ( TP )

 

                Utěsnění hradítek materiálem SIKA

 

Spojení dvou bytových jednotek ( UL )

               

                Řezáním železobetonových panelů mezi dvěmi bytovými jednotkami vznikl disproporčně větší atypický byt v panelovém domě